Csecsemő

A csecsemőkor a gyermek megszületését követő 1 hónaptól 1 éves korig tart. A csecsemő, ha egészséges, arca rózsás, szíve gyorsabban ver, mint a felnőtteké.

A továbbiakban a csecsemőkor különböző fejlődési szakaszait mutatjuk be, szót ejtve a táplálásról is.

A csecsemők testarányai eltérnek a felnőttekétől. Az egészséges csecsemő arca rózsás, feje relatíve nagy, agykoponyáján két kutacs tapintható: az elülső nagykutacs (7-19 hó között záródik) és a hátulsó kiskutacs (4 hónapos korra záródik).

Törzse aránylag hosszú, végtagjai rövidek. Szíve a felnőttekéhez képest gyorsabban ver (94-175/perc frekvencia), légzése is szaporább (40-60/perc).

Csecsemő táplálása

Az újszülött és a csecsemő ideális tápláléka az anyatej, amely az élet első hónapjaiban mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja a gyermek megfelelő gyarapodását, bélrendszerének, immun- és idegrendszerének érését, pszichés fejlődését.

Egyedül K- és D-vitamin tartalma nem elegendő, ezeket pótolni kell. Kezdetben igény szerint, majd a gyomor ürülésének megfelelően 2-3 óránkénti szoptatást javasolt, ezt általában a baba magától „betartja”. Magyarországon 6 hónapos korig a kizárólagos anyatejes táplálást ajánlják. Anyatej hiányában a csecsemőket tápszerrel (is) etetik.

Vannak babák, akik speciális tápszereket igényelnek, pl. allergiás kórelőzmény esetén ún. hipoallergén (HA), erőteljes bukás, refluxos panaszok esetén ún. anti-reflux (AR) vagy anyagcsere-betegségben szenvedőknél speciális, diétás tápszer adható. A csecsemő kalóriaigénye fejlettségétől függően naponta 80-120 Kcal/ttkg, folyadékszükséglete 120-150 ml/tskg naponta.

A baba érettségének megfelelően lehet elkezdeni a szilárd ételek adását, a mai álláspont szerint 4-6 hónapos kor között kóstoltatunk új ízeket (gyümölcs, főzőlével elkészített főzelék, fehérjefeltét). A tehéntej bevezetése csecsemőkorban nem ajánlott, 8 hónapos korig pedig ne adjunk lisztes ételt!

Az újszülött gyakorlatilag minden etetést követően ürít székletet, ennek száma hónapról hónapra csökken, de a napi rendszeresség jellemző.

A csecsemő fejlődése

Megfelelő táplálás mellett a csecsemő a testtömegét várhatóan az első 6 hónapra megkétszerezi, év végére pedig megháromszorozza. A súlynövekedés üteme fél éves korig havonta 500-800 gramm lehet, ez a második félévben lelassul: 300-500 grammos havi gyarapodás figyelhető meg. A hossznövekedés üteme az első évben havonta 2 cm, egyévesen átlagosan 75 cm hosszúak.

A tejfogak megjelenési időpontja széles határok között változik. Általában 5 hónapos korban indul és a 20 fogból álló tejfogsor a 26-30. hónap körül bújik ki teljesen. Sorrendben a középső, majd szélső metszők (először az alsó majd felső fogmederben), első őrlők, szemfogak, végül hátsó őrlők (közel egyszerre a két fogmederben).

A csecsemő mozgásfejlődése

A csecsemő testi gyarapodásával együtt a finom- és nagymozgások, kognitív, nyelvi funkciók is érnek, pszichoszociálisan fejlődik.

Finommozgások alakulása: 1-4 hónapos korban tenyerét fokozatosan nyitogatja, tenyerébe helyezett tárgyra markol, 3-5 hónaposan kezeit nézegeti, tárgyak után nyúl, 5-7. hónapban tárgyakat az egyik kezéből a másikba átveszi, tapasztalásként mindent a szájába vesz. 8-12 hónapos korban a tárgyakat elengedi, mutatóujját használja, csippentve fog, kézzel eszik, majd kanállal próbálkozik, labdába rúg, ruhadarabot levesz.

Nagymozgások alakulása: 1-4 hónapos kor között kezdetben végtagjait behajlítja, összerendezetlenül mozog, majd fejét fokozatosan egyre jobban kiemeli, alkarra támaszkodik, végtagmozgásai szimmetrikussá válnak, végül fejét stabilan megtartja. 5-7 hónaposan: lábujjait szájába veszi, hasról hátra és hátról hasra fordul, hason fekve karját kinyújtva felnyomja magát, segítség nélkül megül. 8-12 hónaposan négykézlábra áll, mászik, stabilan ül, áll, segítséggel jár.

Kognitív funkciók alakulása:1-3 hónapos korban kezdetben az emberi arcot 20 cm távolságból fixálja, mimikát utánoz, megismeri édesanyja hangját, szagát, az ízeket képes megkülönböztetni. A számára kellemes testi érzést újból előidézi (ujját ismételten szájába veszi), véletlenül előidézett reakciókat (csörgés) újból kiváltja. Később a mozgó tárgyakat 180 fokban követi, a tárgyakat ütögeti. Féléves kor előtt a gyermek számára amit nem lát, az nem is létezik. 7-12 hónaposan megtanulja, hogy a tárgyak akkor is léteznek, amikor nem látszanak, a „kukucsjáték” megjelenése erre utal: kitörően boldog, ha a szeretett személy újból felbukkan. Már leejtett tárgyak után néz. Gesztust utánoz. Két tárggyal játszik. Egyévesen a tárgyakat funkciószerűen használja, a körformát helyére teszi, a letakart játékot megtalálja.

Nyelvi fejlődés alakulása:1.-3. hónapban a hangokra összerezzen, differenciálatlanul sír. A 2 hónaposan megkezdődik a gőgicsélés, mely főként elnyújtott magánhangzók (áá, óó, úú), időnként torokhangokkal kombinálva (gii). A 4. hónapban játék közben hangosan nevet, elkezdődik az egyre több hangzókat tartalmazó intenzív gagyogás. 6-10 hónaposan hangsorokat ismételget (da-da-da), ezek fokozatosan kéttagúvá rövidülnek (mama, papa, baba ), a nevére felfigyel, néhány szót, tiltást, egyszerű utasítást gesztus segítségével megért. Egyévesen kiejti az első tudatos szavakat, halandzsázik, sok szót ért.

Pszichoszociális fejlődés alakulása: Az 1.-3. hónapban arcot fixál, követ, édesanyja hangjára megnyugszik, szemkontaktust lehet vele kialakítani, visszamosolyog, „beszélget”, hangadással válaszol. Félévesen anyjához szelektíven kötődik, 7-9 hónaposan idegenektől fél, kialakul a szeparációs szorongás (észleli a különbséget édesanyja jelenléte és hiánya között). A 9-12. hónapban „kukucs-játékot” játszik, szereti, ha folyamatosan vele foglalkoznak.


close